تبلیغات
وبلاگ دبیرستان دخترانه حکمت - تلفن 35323615 - برنامه درسی از پرداختن به موضوعات درسی مجزا پرهیز کند

برنامه درسی از پرداختن به موضوعات درسی مجزا پرهیز کند


http://pana.ir/Image/PicArchive/2015/8/1_635741138545880519_s.jpg

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، مجید رعنایی در حاشیه سی ودومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور که در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد، بیان کرد : مدرسه در تراز سند تحول بنیادین، از طریق فراهم کردن فرصت های تربیتی، زمینه کسب شایستگی های لازم را برای متربیان خود فراهم می کند . مدرسه صالح زمینه ای سامان یافته برای کسب مجموعه ای از شایستگی های لازم است که متربیان باید برای وصول به مرتبه ای از آمادگی، به منظور جهت تحقق حیات طیبه در همة ابعاد فردی و اجتماعی، را آورند.

وی  در خصوص فضا، برنامة درسی ، فرایند تربیت، و مربیان مدرسه صالح توضیح داد: در مدرسه صالح روابط برمبنای حاکمیت« رابطه احسان و عدالت» بین مربیان و متربیان  مشکل می گیرند، زیرا اساسا خداوند مبنای رابطه انسان ها را با یکدیگر بر عدل و احسان قرار داده است. برقراری روابط عدل و احسان در سطح مدرسه، در واقع زمینه سازی برای تربیت افراد عادل و محسن است که از اهداف بعثت انبیا و از لوازم تحقق حیات طیبه در جامعه محسوب می شود.
 
رعنایی اضافه کرد : مدرسه صالح از دو منظر جسمانی و روانی به امنیت خاطر متربیان و اولیای آن­ها توجه دارد. از منظر نخست، مدرسه صالح به امنیت متربیان در فضای کالبدی می اندیشد. یعنی فضای فیزیکی مدرسه باید به گونه ای طراحی شود که با مقتضیات رشدی آنان متناسب و فاقد عوامل خطر آفرین جسمی باشد. از منظر دوم، به امنیت روانی توجه می کند. متربیان باید در فضای مدرسه احساس آرامش و راحتی کنند و با شوق و انگیزه درونی به مدرسه وارد شوند.
 
وی درباره برنامه درسی نیز گفت: در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی در سطح مدرسه، وجود نگاه یکپارچه به اهداف ، محتوا و فرایندها، در راستای وحدت بخشی به فرصت های تربیتی، به منظور تکوین و تعالی هویت متربیان برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه ضروری است. به این منظور، برنامة درسی باید از پرداختن به موضوعات درسی مجزا بپرهیزد و مضامین فرارشته ای را برای رویایی مؤثر برنامة درسی با موقعیت های واقعی زندگی، به گونه ای که پرداختن به ابعاد و انواع هویت متربیان میسر باشد، را فراهم کند.
 
معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش درباره فرایند تربیت در مدرسه صالح بیان داشت: باید از نگاه سطحی به ماهیت تدریس پرهیز کرد و به کسب شایستگی ها به عنوان فرآیند دستیابی به معنا که در آن متربی نقش عامل و مربی نقش راهنما را دارد، نگریسته شود.
 
وی درباره مربیان مدرسه صالح خاطرنشان کرد: سامان­دهی مداوم زمینه های تربیتی در فضای مدرسه صالح، در گرو تغییرات هویتی همه عوامل تربیت و ارتقای پیوسته مراتب وجودی آن­ها و نیز سامان­دهی روابط و ساختارها ، شکل­گیری فرهنگ سازمانی مدرسه صالح براساس نظام معیار اسلامی است.
 
رعنایی ادامه داد : مربی در فرایند تربیت، راهنمایی آگاه ، بصیر و توانا است که وظیفه هدایت ، روشنگری ، برنامه ریزی، آموزش ، پشتیبانی ، مشورت، دادن  باز خورد و ترغیب متربیان را برای به چالش کشاندن موقعیت های فعلی به منظور بسط و توسعه ظرفیت های وجودی خود،کسب شایستگی ها و دستیابی به حیات طیبه برعهده دارد.
[ یکشنبه 18 مرداد 1394 ] [ 05:37 ب.ظ ] [ علی نیا ]